Jedu s dobou
Zveřejněno 25. 2. 2018

Nevěnování se řízení – fenomén doby (riziko telefonovaní)

V České republice nejčetnější příčinou nehod řidičů motorových vozidel bylo v roce 2017 nevěnování se řízení vozidla (19, 61 % těchto nehod). Samotný lidský faktor se pak podílí cca na 65 % všech nehod.

Do této statistiky můžeme stáhnout mnoho věcí, od komunikace se spolucestujicím přes pití, jídlo, kouření apod. To vše mít vliv může, ale například telefon je něco, co z toho všeho vyčnívá.

Předpisy ČR – telefon v ruce

Ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v aktuálním znění, uvádí:

  1. c) „Řidič nesmí při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení.“

Zákon tedy nezakazuje samotné telefonování během jízdy, nýbrž pouze držení telefonu (či jiného zařízení). Za jiné záznamové zařízení se přitom dle judikatury Nejvyššího správního soudu považuje např. fotoaparát nebo kamera. Za jízdy může řidič telefonovat pouze prostřednictvím tzv. hands free.

Za předmětný přestupek řidiči hrozí ve správním řízení pokuta 1.500,- Kč až 2.500,- Kč. Pokud by byl tento přestupek projednáván příkazem na místě, bude řidiči uložena pokuta do 1.000,- Kč. V obou případech jsou řidiči připsány 2 trestné body v rámci bodového hodnocení řidičů.

Telefonování během řízení – pozor i hands free zatěžuje mozek

Telefonování během řízení lze srovnat s jízdou pod vlivem alkoholu. Řidiči, kteří během řízení telefonují, ať už s přístrojem v ruce nebo s použitím hands free, reagují o cca 10 % pomaleji, například když je nutné intenzivně brzdit (nebezpečí srážky apod.). Většina řidičů přestává během telefonování sledovat provoz ve zpětných zrcátkách. Dochází k častějšímu nedodržování bezpečného odstupu. Riziko zavinění dopravní nehody je u telefonujícího řidiče více než čtyřikrát až pětkrát vyšší než u řidiče, který je soustředěný na jízdu. Toto riziko je zhruba stejné jako jízda s 0,8 promile alkoholu v krvi.

Za nejvíc rizikovou činnost se považuje psaní textových zpráv. Pokud řidiči telefonují pomocí hands free, tak je zapotřebí, aby si minimálně uvědomili výše popsaná rizika, přizpůsobili tomu více svoji jízdu a telefonovali na úsecích, kde nemusí řešit mnoho dopravních situací. Vždy je také dobré si rozmyslet, zda například příchozí hovor přijmout nebo raději někde zastavit. Vždy je lepší být v pozici volajícího než toho, který hovor přijímá. Vždy když hovor přijímáme, nemusí se nám dostat dobrých zpráv – řeší se rodinné starosti, problémy v práci apod. Pokud je řidič v opačné pozici a che řešit důležité věci s větší psychickou zátěží, vybere si klidnější úsek v provozu nebo zastaví.