Jedu s dobou
Zveřejněno 30. 3. 2018

Tisková konference Jedu s dobou 27. 3. 2018

JEDU S DOBOU

Centra bezpečné jízdy po celé ČR jsou seniorům k dispozici zdarma již od 21. 4. 2018

(Praha, 27. března 2018) Vzdělávací program Jedu s dobou je určen široké aktivní motoristické veřejnosti seniorského věku – přesněji 65 a více let a to nejen pro ty, kteří hledají pocit jistoty za volantem, ale i pro seniory s celoživotními řidičskými zkušenostmi. Finanční podporu ve výši 6 milionů korun projekt získal z fondu zábrany škod a díky tomu je pro účastníky zcela zdarma.

Tento první ročník realizuje Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR, která sdružuje osoby, které jsou vlastníky nebo provozovateli center realizující nejrůznějších druhy výcviku zaměřené na předcházení ale i řešení krizových situací při řízení motorového vozidla. Projekt je podporován Radou seniorů ČR a obě organizace se snaží uvést projekt do praxe.

„Uvědomujeme si, že na bezpečnost silničního provozu je zapotřebí nahlížet komplexně a preventivních aktivit v této oblasti není nikdy dost a jsou obohacující pro všechny věkové skupiny. Nicméně jsme velice rádi, že tento projekt můžeme realizovat pro často opomíjenou, ale rozšiřující se skupinu seniorů. Jsou mnohdy nepostradatelnými členy pracovních týmů či vedoucími jednotlivci, ale i na zaslouženém odpočinku se věnují nejrůznějším činnostem, mezi něž patří i aktivní užívání motorových vozidel. Již 21. 4. mohou první aktivní senioři otestovat svůj potenciál v 8 centrech bezpečné jízdy po celé ČR,“ říká Jan Šťovíček, předseda Asociace center a zároveň prezident Autoklubu ČR.

„V souvislosti s demografickou změnou a tedy i rostoucím počtem osob v seniorském věku, roste i význam této skupiny s ohledem na bezpečnost silničního provozu. Aktuálně je 19 % klientů povinného ručení osobních automobilů ve věku 65 let a výše. Přitom se vzrůstajícím věkem narůstá nejen riziko vzniku škody z povinného ručení, ale také podíl nehod s úmrtím. Senioři ročně způsobí přibližně 80 smrtelných nehod a 170 nehod s těžkými následky. I proto Komise fondu zábrany škod zvolila kampaně zaměřené na seniory jako jedno z prioritních témat,“ uvádí Jan Matoušek, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů.

„Zvýšená intenzita silničního provozu a technologie moderního vozidla jsou pro seniory rizikovými faktory, kterým se hůře přizpůsobují. Důležité proto je, aby se řidiči udržovali v kondici a znali možnosti současných aut. Věk s sebou přináší určitá omezení, jako je rychlejší nástup únavy, horší prostorové vnímání a pomalejší reakce. Důležité proto je znát své limity, mít o svém zdravotním stavu přehled a přizpůsobit podle toho své řízení,“ dodává Tomáš Neřold, vedoucí Samostatného oddělení BESIP.

Od legislativy až po neocenitelnou praktickou zkušenost s vlastním vozidlem

V prostředí silničního provozu se poměrně často mění legislativa a ne vždy každý řidič všechny změny stihne zachytit. Z tohoto důvodu je součástí kurzu i teoretická část na rozšíření informovanosti z této oblasti.

Nosnou částí vzdělávacího programu je ovšem praktická část, kde řidiči mohou poznat svůj vůz s novými technologiemi, které pomáhají řidiči v oblasti prevence vzniku dopravní nehody a řidiči o nich nemusí vůbec tušit. Tato část je především zaměřena na správné zásady krizového brzdění na různém povrchu vozovky, řešení smyku, manévrování s vozidlem za různých okolností, vnímání rizika mrtvých úhlů z vozidla, rozpoznávání bezpečné vzdálenost při souběžné jízdě. To vše doplněno ještě o praktickou ukázku první pomoci.

„Rada seniorů vítá, že se zrodil i v oblasti bezpečnosti silničního provozu nový projekt pro seniory. A velmi oceňujeme, že nikdo netvrdí, že jsou snad senioři horší řidiči než zbytek populace, ostatně, na to je mnoho našich členů citlivých. Faktem ale je, že vzdělávat by se měl člověk po celý život. Naši členové absolvují kurzy sebeobrany, chodí do Univerzit třetího věku, ale možná jsme všichni trochu pozapomněli, že od doby, co jsme opustili autoškoly, se legislativa měnila a to zcela jistě několikrát… A nikdy není na škodu slyšet to skutečně aktuálním,“ uvádí předseda Rady seniorů Zdeněk Pernes s dovětkem, že rychle se mění i technologie v autech a není na škodu oprášit si třeba ani znalosti z oblasti zdravovědy.

Senioři, zaregistrujte se a objednejte si kurz zdarma

Projekt má vytvořeny vlastní webové stránky www.jedusdobou.cz, kde je možné se již nyní zaregistrovat na první termíny a to v Ostravě, Třinci, Jihlavě Vysokém Mýtě, Hradci Králové, Sosnové, Příbrami a Mostě. Konkrétní pokyny a úzkou součinnost při organizování návštěv seniorů do center bezpečné jízdy probíhá na úrovni krajských Rad seniorů, které jsou podrobně instruovány.

O fondu zábrany škod
Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel. Více informací: www.fondzabranyskod.cz.