Jedu s dobou
Zveřejněno 4. 5. 2018

Bezpečná vzdálenost

Ačkoli zatím stále v české legislativě neexistuje pravidlo, které by nařizovalo přesnou vzdálenost, kterou musí řidič udržovat od před ním jedoucího vozidla, není dobré její význam podceňovat. Ve skutečnosti jde o jeden z nejdůležitějších principů bezpečné jízdy. Pokud se totiž řidič vyskytne v situaci, kd ybude muset svoje vozidlo rychle za brzdit, aby se vyhnul nárazu do vozidla předsebou, které nečekaně zpomalí, zastaví či se srazí s někým jiným, potřebuje jehomozek na zpozorování, zpracování informace a reakci určitou dobu, stejně jako pak
auto nebo motorka na zabrzdění. Dobrou pomůckou může být tzv. pravidlo 2 sekund.

 

Pravidlo 2 sekund

To spočívá ve výběru nějakého statického objektu vedle nebo na silnici (například strom, patník nebo jejich stín dopadající na silnici) a od chvíle, kdy hopřed vámi jedoucí vozidlo mine, odpočítat čas, který uběhne, než k němu dorazítevy. Naměřený čas by měl být minimálně 2 sekundy, což je předpokládaná minimálnídoba, než si ne plně soustředěný řidič všimne hrozby potenciálního nebezpečí, zašlápne brzdu a vozidlo stihne zastavit, aniž by se s nebezpečím střetlo. To zvládne ale jen za předpokladu, že vpředu jedoucí vozidlo bude také „jen“nouzově brzdit, tudíž bude mít také nějakou, podobně dlouhou brzdnou dráhu jakovy. Pokud však vozidlo vpředu narazí nebo se např. srazí s protijedoucím vozidlem, je 2 sekundová vzdálenost málo. Nejen z toho důvodu doporučujeme přidat rezervu a počítat sekundy 3.

Dalším rizikem může být překážka na vozovce, které se řidič před vámi naposlední chvíli vyhne a vy budete potřebovat čas na svoji reakci, například spadlý předmět z nákladu, větev nebo velká díra v silnici.

Prostorová orientace

Bezpečná vzdálenost není důležitá jen před sebou, ale také po obou vašich stranách. Ta se však neurčuje v sekundách. Máme tím na mysli například odstup odu kraje jedoucích cyklistů. Nezapomeňte, že jejich jízda je vždy mimo vaši kontrolu a můžou kdykoli z kola spadnout nebo náhle vybočit. Proto od nich při předjíždění pokaždé udržujte vzdálenost, jako kdyby leželi i s kolem na zemi, ale zároveň udržujte bezpečný odstup od vozidel jedoucích v protisměru. Z toho vyplývá, že pokud není silnice dostatečně široká neměli byste se do předjíždění cyklistů nebo
objíždění chodců na vozovce pouštět s ohledem na svůj i jejich život. A to i za cenu velkého zpomalení a určitého zdržení jízdou za cyklistou do doby, než bude možného objet velkým obloukem. Čas v takové situaci byste neměli vyvažovat ohrožením života nebo zdraví. Jak svého, tak toho druhého.

Podmínky na vozovce

Ve všech těchto i dalších situacích je důležitým faktorem počasí, kterému se musí náš odhad přizpůsobit. Na mokré nebo namrzlé vozovce auto brzdí mnohem pomaleji a v hustém dešti, mlze nebo vánici se mnohé objekty na silnici můžou stát snadno přehlédnutelné.

Bezpečnou vzdálenost zvětšujte také s ohledem na svoji únavu nebo snížení pozornosti při delších cestách a vždy ji výrazně navyšte.

Zpracoval: Mgr. Pavel Jedlička, s-drive s.r.o.