Jedu s dobou
Zveřejněno 30. 10. 2018

Popis a řešení krizových situací

Krizové brzdění

Popis   

Krizové brzdění znamená, že na brzdový pedál nestačí jen tlačit, ale je potřeba vyvinout max. tlak na brzdový pedál. Jen tak nejvíce zkrátíte brzdnou dráhu a vyhnete se nehodě, nebo alespoň zmírníte její následky. Krizové brzdění je ve všech situacích, kdy hrozí kolize vždy důležitější, než vyhýbání. Vyhnutí vám nemusí vyjít, ale snížením rychlosti chráníte zdraví a životy.

Řešení

Základem je správně sedět za volantem,  nikdy nesmíte podlehnout odporu brzdového pedálu a vibraci systému ABS. Většina dnešních moderních vozidel je vybavena tzv. brzdovým asistentem, který podporuje funkci systému ABS a zaručuje při prudkém sešlápnutí pedálu 100% tlak v brzdové soustavě = nejkratší brzdná dráha = minimalizace následků. Nesmí se pedál povolit!! Současně musí být sešlápnutý pedál spojky, aby nedošlo ke zhasnutí motoru.

Nedotáčivý smyk

Popis

Tento jev nastává zpravidla v zatáčce, nebo v místě kde měníte směr jízdy při nepřiměřené rychlosti vozidla vzhledem ke stavu povrchu vozovky. Projevem nedotáčivého smyku je ztráta přilnavosti pneumatik předních kol a směřování vozidla přední částí ven ze zatáčky. Řešení nedotáčivosti je pro řidiče jednodušší ve srovnání s přetáčivostí a následky nezvládnutí jsou méně nebezpečné, neboť vozidlo tzv. bourá přední částí a posádku lépe chrání spolu s pásy, opěrkou hlavy a airbagy. Proto výrobci vozidel chtějí, aby se vozidlo při vzniku smyku chovalo nedotáčivě k zaručení vyšší bezpečnosti.

Řešení

Pokud dostanete nedotáčivý smyk, vyřešte ho okamžitým ubráním plynu bez dalšího zvyšování natočení volantu. V případě vozidla vybaveného systémem ABS není špatně, ani přirozená reakce řidiče ve strachu – prudké brždění, která následuje po ubrání plynu. Pokud vozidlo nezvládnete, je krizové brzdění před nárazem do překážky mimo vozovku důležité i s vozidlem bez systému ABS, abyste maximálně minimalizovali následky dopravní nehody! Vždy sešlápnutý pedál spojky, aby nedošlo ke zhasnutí motoru.

Přetáčivý smyk

Popis

Tento jev nastává v zatáčce, nebo především vlivem změny (náhlého zhoršení) povrchu vozovky, nebo při vyhýbání se ve vyšších rychlostech. Přetáčivý smyk může také vyvolat nerovnost na vozovce, či špatný technický stav vozidla, zejména špatný tlak v pneumatikách zadní nápravy, nebo  malá hloubka dezénu oproti  pneumatikám na přední nápravě. Správné je, mít vždy větší hloubku dezénu na pneumatikách zadní nápravy!

Projevem přetáčivého smyku je ztráta přilnavosti pneumatik zadní nápravy, a následně vybočení zádní části vozidla. Vzhledem k pravděpodobnému nárazu bokem vozidla, který poskytuje horší deformační zónu, a také k chybějící ochraně bezpečnostními pásy a opěrky hlavy při bočním nárazu a výrazně složitější možnosti řešení od řidiče, je tento smyk daleko nebezpečnější než smyk nedotáčivý!

Řešení

Pokud dostanete přetáčivý smyk, vyrovnejte jej okamžitým a rychlým natočením volantu proti zádi vozidla (tzv. „kontra“) spolu s okamžitým sešlápnutím pedálu spojky. Zásadní věcí je nekompromisní práce s  volantem – 80% řešení smyku. Vaše oči a přední kola musí neustále mířit tam, kam chcete jet. Při velké rychlosti, nebo nezvládání smyku se nebojte využít krizového brzdění, abyste snížili rychlost vozidla a minimalizovali následky nehody. Díky systému ABS je vozidlo řiditelné a smyk můžete korigovat pomocí volantu. Klesající rychlost sníží energii smyku a zvyšuje šanci, že pneumatiky zadní nápravy získají opět svou přilnavost.

Aquaplaning

Popis

Nezodpovědný řidič, opotřebené pneumatiky a voda na vozovce mohou lehce vyvolat smyk, zvaný aquaplaning.

Při nedostatečné hloubce dezénu pneumatiky v kombinací s vyšší rychlostí vozidla a souvislou vrstvou vody na vozovce, se voda nestačí odvádět pryč a mezi

pneumatikou a vozovkou se vytvoří tzv. vodní klín a tím dojde ke ztrátě přilnavosti pneumatik s vozovkou. Vozidlo se dostává na vodní hladinu a je neovladatelné.

Řešení

Nelekejte se, okamžitě sešlápněte pedál spojky,  uberte plyn, držte stejný směr!