Jedu s dobou
Zveřejněno 22. 3. 2020

Bezpečně na silnicích v době pandemie

Pandemie snižuje počty vozidel na silnicích.

Dodržujme pravidla provozu a nesnižujme svou pozornost.

Případné nehody zbytečně zaměstnají složky IZS.

Buďme ohleduplní ke všem, zdravotníky aktuálně potřebujeme jinde, nezaměstnávejme je ještě při případných dopravních nehodách.

Česká republika se potýká s koronavirovou epidemií. Jsou zavřené školy, lidé by měli omezit svůj pohyb na veřejnosti jen na nezbytně nutnou dobu, jako jsou například docházka do zaměstnání, nákupy, návštěva zdravotnických zařízení.

Ve státech bojujících s koronavirovou nákazou lze pozorovat výrazný úbytek vozidel na silnicích, často až o desítky procent. To s sebou nese pozitivum v podobě zvýšení průměrné rychlosti vozidel jedoucích v době dopravní špičky i o více než 20 km/h. Na prázdných silnicích ovšem pozornost řidičů nejednou poleví. Podlehnou falešnému pocitu, že mají vše pod kontrolou, nemůže se nic stát… a nejednou také neodolají pokušení jet rychlostí nad povolený limit. Navíc v době, kdy je nadprůměrně teplo a panuje slunečné počasí, povrch silnic je suchý. „Minimální provoz také může vést k tomu, že se kromě řízení budou věnovat činnostem, které jsou pro jedoucí řidiče rizikové. Telefonování, čtení a psaní esemesek, brouzdání po internetu. To však může být velmi ošidné, snadno může dojít k vážné dopravní nehodě, která zbytečně zaměstná policisty, zdravotníky a nejednou i hasiče,“ říká Roman Budský, předseda expertní rady Platforma VIZE 0.

Na silnicích by měli všichni účastníci silničního provozu, motorizovaní i nemotorizovaní, dodržovat všechny zásady bezpečného chování. Mezi ty hlavní patří:

Vážné dopravní nehody zbytečně zaměstnávají policisty, zdravotníky a nejednou i hasiče. Zranění lidé často vyžadují náročnou a dlouhodobou péči celého zdravotního systému. Bohužel v době, kdy jsou celý integrovaný záchranný systém i zdravotnictví vystaveny enormní zatěžkávací zkoušce v souvislosti s probíhající celosvětovou koronavirovou pandemií. „Péče o jednoho zraněného v důsledku dopravní nehody často zaměstná až desítky zdravotníků. Vážně zranění pak vyžadují náročnou dlouhodobou nemocniční péči. Zbytečně blokují kapacitu zdravotníků i nemocniční lůžka, které aktuálně mohou mít jiné využití. Zaručenou prevencí vzniku takových nehod je dodržovat příslušná pravidla a také počítat s možnými chybami druhých. Silnice je společenské prostředí, kde se obrazně řečeno dnes a denně setkáváme všichni. Víc něž kdy jindy bychom teď měli dodržovat základní zásady slušného chování a ohleduplnosti,“ uzavírá Roman Budský.

Bližší informace podá:

Bc. Roman Budský, BA (Hons), MBA
předseda expertní rady Platforma VIZE 0
roman.budsky@vize0.cz

tel.: 776 195 576

Platforma VIZE 0 – Společenství subjektů, které chtějí a mohou ovlivňovat úroveň dopravní bezpečnosti.

Tato tisková zpráva vznikla za součinnosti plk. Mgr. Bc. Jiřího Zlého, MBA, ředitele služby dopravní policie.