Jedu s dobou
Zveřejněno 15. 3. 2020

OZNÁMENÍ – POZASTAVENÍ Realizace kurzů Jedu s dobou

Na základě usnesení vlády České republiky č. 211 ze dne 14. března 2020, Vás chceme informovat, že Asociace Center bezpečné jízdy České republiky v nastalé celospolečenské situaci ZASTAVUJE s okamžitou platností až na dobu nezbytně nutnou (předpoklad minimálně do 11. 4. 2020) realizaci kurzů v rámci projektu JEDU S DOBOU.

Asociace Center bezpečné jízdy ČR bude vždy respektovat nařízení vlády ČR, plně si uvědomuje současnou bezpečnostně-společenskou situaci a jejíž projevy a vlivy je třeba řešit racionálně, zodpovědně a se vší odpovědností.  Především pokud se to týká ochrany zdraví a bezpečnosti osob.

Pevně věříme, že se stávající situace stabilizuje a kurzy proběhnou standartně v plánovaných termínech.

Hezké pozitivní dny